Βύσματα σύνδεσης, κάμερας με καλωδίωση.
Πλεονεκτήματα: ταχύτητα, ποιότητα, αντοχή, εγγύηση!