Δίαφορα τρίποδα για φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες.